Käyttöehdot

Käyttöehdot. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tässä esitettyjen käyttöehtojen osaa ei saa toisintaa missään muodossa tai mitenkään muutoin kuin tässä mainitulla tavalla ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa Polk Audio, LLC:ltä.

1. Ehtojen hyväksyminen käytön kautta

Käyttämällä tätä Verkkosivustoa (”Sivusto”) hyväksyt kaikki näihin ”Käyttöehtoihin” sisällytetyt tai viitatut ehdot ja ilmoitukset. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, ethän käytä tätä Sivustoa. Tällä Sivustolla saatavilla oleva sisältö ja muut materiaalit (kollektiivisesti ”materiaalit”) ovat Polkin (”Polk”) tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Polk pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa näitä käyttöehtoja ajoittain oman harkintamme mukaan. Tarkista käyttöehdot säännöllisesti muutosten varalta. Sivuston jatkuva käyttö käyttöehtojen minkä tahansa muutoksen julkaisemisen jälkeen muodostaa hyväksynnän kyseisille muutoksille. Mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan millään tavalla, Polk pidättää oikeuden etsiä kaikki lainmukaiset korjaustoimenpiteet ja oikeudenmukaisuuden tällaisten rikkomusten varalta.

2. Sivuston käyttö

Tiedostat ja hyväksyt, että kaikki tällä Sivustolla saatavilla olevat materiaalit ovat suojattuja tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, patentteja, liikesalaisuuksia tai muita omistusoikeuksia ja -lakeja, ja että kaikki materiaalien luvaton käyttö saattaa rikkoa tällaisia oikeuksia ja lakeja. Lukuun ottamatta tässä mainittua, mitään materiaaleja ei saa kopioida, toisintaa, jaella, uudelleenjulkaista, muokata, ladata, esittää, julkaista tai lähettää kokonaisena tai osittain, missään muodossa tai millään tavalla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, elektroniseen, mekaaniseen, valokopioimiseen, nauhoittamiseen tai muuhun tapaan ilman kirjallista lupaa Polkilta. Mikä tahansa materiaalien käyttö millään muulla verkkosivustolla, serverillä tai verkkotietokoneympäristössä mihin tahansa tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty. Jos rikot näitä käyttöehtoja, valtuutesi käyttää tätä Sivustoa lopetetaan automaattisesti.

3. Ohjelmiston käyttö

Jos lataat ohjelmiston tältä Sivustolta (”Ohjelmisto”), Ohjelmiston käyttö on Software Licence Agreement -sopimuksen, joka tulee ohjelmiston mukana tai on siihen muuten liitetty, lisenssiehtojen alainen. Et saa ladata tai asentaa Ohjelmistoa ennen kuin olet lukenut ja hyväksynyt Software Licence Agreement -sopimuksen ehdot.

4. Yhdysvaltain valtion rajoittamat oikeudet

Tällä Sivustolla käytetyillä materiaaleilla on ”RAJOITETUT OIKEUDET (RESTRICTED RIGHTS)”. Hallituksen puolesta tapahtuvaa käyttöä, jäljentämistä tai julkistamista koskevat sovellettavien lakien ja määräysten rajoitukset. Materiaalien käyttö hallituksen toimesta merkitsee Polkin omistusoikeuksien tunnustamista.

5. Yleinen vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoitus

Vaikka Polk pyrkii tarjoamaan tarkkoja tietoja tällä Sivustolla, Polk ei vastaa tietojen tai materiaalien oikeellisuudesta; Polk ei myöskään takaa, että tiedot tai materiaalit ovat ajan tasalla; että tämä sivusto on käytettävissä milloin tahansa tai missä tahansa; että viat tai virheet korjataan; tai että materiaaleissa ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Tämän Sivuston käyttö on omalla vastuullasi. Polk saattaa muuttaa mainittuja materiaaleja tai tuotteita koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Muiden kuin Polkin tuotteiden tai palveluiden mainitseminen tehdään ainoastaan tiedonjaon tarkoituksessa eikä se merkitse kannatusta tai suositusta. Olet vastuussa tilitietojesi suojaamisesta, mukaan lukien niihin liittyvistä salasanoista.

KAIKKI TÄLLÄ SIVUSTOLLA TARJOTUT TIEDOT JA MATERIAALIT TARJOTAAN ”KUTEN OVAT” KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JOKO ILMAISTUA TAI EPÄSUORAA, KATTAEN TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEESTA, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

POLK TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUYRITYKSET EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUULLISIA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, JOSTAKIN JOHTUVISTA TAI OHEISVAHINGOISTA (KATTAEN, ILMAN RAJOITUKSIA, MENETETYT VOITOT TAI TUOTOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS, HYÖDYKKEIDEN KORVAAMISEN KULUT, TÄMÄN SIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA POLK-TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ JOHTUVA TIEDON MENETYS TAI VAURIOITMINEN, TAI TÄHÄN SISÄLTYVÄN TIEDON KÄYTÖSTÄ TAI TURVAUTUMISESTA JOHTUVISTA VAURIOISTA). KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖVALLAT KIELTÄVÄT VASTUUN POISSULKEMISEN TAI RAJOITUKSEN JOSTAKIN JOHTUVISTA TAI OHEISVAHINGOISTA, YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

6. Käyttäjäviestintä

Kaikkea tälle Sivustolle lähettämääsi tai jakamaasi viestintää ja kaikkea dataa, kuvia, ääniä, tekstejä ja muuta tässä käsitettävää materiaalia (”Käyttäjäviestintä”) pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistuksellisena. Polkilla ei ole velvollisuuksia tällaisen Käyttäjäviestinnän suhteen; näin ollen julkaisemalla tai lähettämällä Käyttäjäviestintää tälle Sivustolle sinä: (i) hyväksyt, että Polk ja sen nimeämät osapuolet saattavat paljastaa, näyttää, esittää, mukauttaa, muokata, jakaa, jaetuttaa tai muuten käyttää tällaista Käyttäjäviestintää missä tahansa muodossa, missä tahansa paikassa ja mihin tarkoitukseen hyvänsä, ja (ii) taata ja esittää, että julkinen julkaisu ja Polkin Käyttäjäviestinnän käyttö ei riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Sinua kielletään julkaisemasta tai lähettämästä tälle Sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, loukkaavaa, halventavaa, säädytöntä, pahennusta herättävää, yllyttävää, pornograafista tai mitään muuta materiaalia, joka saattaa aiheuttaa siviilioikeudellista tai rikosoikeudellista vastuuta lain nojalla.

7. Sisällön poistaminen ja Sivuston palveluluvan voimassaolon lakkauttaminen

Polk pidättää oikeuden poistaa sisältöä tai lakkauttaa palveluja tällä Sivustolla ilmoituksella tai ilmoituksetta. Polk pidättää myös oikeuden lakkauttaa oikeutesi käyttää mitään palveluita tällä Sivustolla; lakkauttaa salasanasi, jos sinulla sellainen on; ja poistaa jokin tai useampi liitetyistä tileistäsi; syyn kanssa tai ilman syytä, välittömästi ja koska tahansa.

8. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Tämä Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Tälle Verkkosivustolle linkitetylle millekään muulle internet-sivustolle siirtyminen on käyttäjän omalla vastuulla. Polk ei hallitse, eikä ole vastuussa näillä sivustoilla mainitun tiedon, materiaalien, datan, mielipiteiden, neuvojen tai lausuntojen, tai näiltä sivustoilta löytyneiden tuotteiden, tai kaikista hakutuloksista, jotka voidaan saada niiden käytöstä, oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Polk tarjoaa näitä linkkejä ainoastaan mukavuussyistä ja tällaisten linkkien sisällyttäminen ei merkitse kannatusta.

9. Korvaus

Polkin pyynnöstä suostut puolustamaan, takaamaan ja pitämään vaarattomana Polkia ja sen tytäryhtiöitä, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, päällystöä ja johtajia kaikista veloista, vaatimuksista ja kuluista, mukaan lukien tämän sivuston väärinkäytöstä ilmenevistä asianajajan kuluista. Polk pidättää oikeuden, omalla vastuullaan, omaksua yksinomaisen puolustuksen ja minkä tahansa asian valvonnan, joka muutoin olisi sinun korvattavissasi, ja suostut tekemään yhteistyötä Polkin kanssa vaatimatta saatavilla olevaa puolustusta itsellesi.

10. Kansainvälinen

Polk ei anna mitään esitystä siitä, että tämän sivuston materiaalit ovat sopivia tai saatavilla Yhdysvaltojen ulkopuolella. Et saa käyttää tai viedä maasta tai viedä maasta uudelleen tämän Sivuston materiaaleja tai mitä tahansa kopiota tai sovitusta sovellettavien lakien tai määräysten vastaisesti mukaan lukien, ilman rajoituksia, Yhdysvaltojen vientilait ja -määräykset. Jos päätät vierailla tällä sivustolla Yhdysvaltojen ulkopuolelta, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta.

11. Lain ja foorumin valinta
Nämä käyttöehdot laaditaan ja jäsennetään Kalifornian provinssin lakien mukaisesti noudattamatta mitään lainvalintasääntöjen periaatteita. Sinä nimenomaisesti hyväksyt, että yksinomainen toimivalta mihinkään näistä käyttöehdoista nousevaan vaatimukseen tai toimenpiteeseen tai tämän sivuston käyttösi arkistoidaan ainoastaan provinssin tai liittovaltion tuomioistuimiin San Diegon läänissä, Kalifornian provinssissa, lisäksi hyväksyt ja noudatat tällaisten tuomioistuinten henkilökohtaisen toimivallan käyttöä niiden käsittelyssä tällaisen väitteen tai kanteen nostamiseksi.
12. Yleiset sopimusehdot

Ellei tässä toisin määritellä, nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Polkin välillä tämän Sivuston käytöstä ja korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset viestinnät ja ehdotukset (olivatpa ne suullisia, kirjoitettuja tai elektronisia) sinun ja Polkin välillä tämän Sivuston käytöstä. Saatat myös joutua noudattamaan muita käyttöehtoja, jotka saattavat olla voimassa, kun käytät sisältöä, ohjelmistoja tai palveluja, joita kolmannen osapuolen tarjoajat tarjoavat tälle Sivustolle. Polkin kykenemättömyys käyttää tai valvoa käyttöehtojen oikeuksia tai ehtoja ei merkitse tällaisesta oikeudesta tai ehdoista luopumista. Jos jotakin osaa näistä käyttöehdoista pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, kyseinen osa tulkitaan tavalla, joka on sopusoinnussa sovellettavan lain kanssa mahdollisimman tarkasti, Polkin alkuperäiset tarkoitusperät ja loput osat pysyvät täysin voimassa ja vaikuttavuudessa. Hyväksyt, että mikä tahansa tältä Sivustolta nouseva tai tähän Sivustoon liittyvä vaatimus tai syyteoikeus tulee jättää yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun tällainen vaatimus tai syyteoikeus ilmeni, tai vaikenet iäksi. Saatamme uudistaa näitä käyttöehtoja koska tahansa ja ajoittain päivittämällä tätä julkaisua.

Polk Audion Ystävä- ja perhealennus

Ystävä- ja perhealennukset ovat saatavilla ainoastaan sivustolta www.polkaudio.com ostetuille tuotteille rajoitetun ajan. Nämä tarjoukset eivät ole voimassa muiden tarjousten kanssa tai ennen ostoja.

Voit ostaa enintään kaksi yksikköä kutakin tuotetta myynninedistämisalennuksessa. Pidätämme oikeuden perua tilaukset, jotka ylittävät tämän rajan.

Myynninedistämisalennukset ovat ainoastaan saatavilla niin kauan kuin tavaraa riittää. Myynninedistämisalennukset ovat siirtymättömiä, niitä ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin, niitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin, eikä niitä vaihdeta rahaksi.

Lisäapu. Jos et ymmärrä jotakin edeltävistä käyttöehdoista tai jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, voit soittaa asiakaspalveluosastollemme numeroon 1-800-377-POLK (7655).